Lesreglement

Reglement per 1 januari 2024

Inschrijven voor training kan via forms.gle/BAibzdoynagkzprcA


1. Een lesuur duurt 50 minuten. Anderhalf lesuur duurt 80 minuten.

2. Een cursus tennis of padel beslaat steeds 9 of 18 weken. (trainingen

Voor een winterseizoen indoor tennis kan een les periode van 20 weken afgesproken worden.


3. U kunt niet eerder dan na inschrijving via onze site www.jomullens.nl ingedeeld worden in een trainingsgroep ( of privé training )

Er wordt zo goed als mogelijk met opgegeven voorkeuren rekening gehouden.


4. Betaling: Binnen twee weken na aanvang van iedere cursus ontvangt u een rekening via email of tikkie met de kosten van betreffende cursus.

Deze is binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.

Betalingstermijnen zijn bespreekbaar.

Bij achterstallige betaling ( 4 weken na ontvangst van de eerste rekening nog geen betaling ) heeft de school het recht om een cursist te weigeren in de training. Ook zullen na deze termijn 25 euro administratiekosten in rekening gebracht worden.

Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd. ( mits andere afspraken gemaakt vóór aanvang van de cursus )

In geval van blessures, ziekte, verhuizing, kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.


5. Er zijn geen lessen tijdens feestdagen. (Verplichte vrije dagen in Nederland)

Tijdens schoolvakanties is het mogelijk trainingen in overleg te geven.


6. Voor trainingen die uitvallen door onbespeelbare banen of ten gevolge van weersomstandigheden geldt de regel dat de eerste training in de cursus die daardoor uitvalt niet wordt ingehaald, de tweede training die uitvalt om dezelfde reden wordt wel ingehaald.

Voor de derde en vierde les geldt dezelfde regel.

Maximaal worden twee trainingen ingehaald per cursus.

De trainer beoordeelt of een training kan doorgaan in verband met weersomstandigheden of de toestand waarin de speelbaan zich bevindt.

De trainer zal via whatsapp of e-mail trainingen afzeggen bij onwerkbaar weer, of andere dringende redenen.

Een aangevangen door weersomstandigheden onderbroken les van minimaal 30 minuten wordt gezien als gegeven training.

Privélessen ( één of twee personen ) die door weersomstandigheden niet doorgaan worden altijd ingehaald.


8. Het missen van lessen door eigen toedoen ( ziekte, feestjes, tussentijdse vakanties, andere bezigheden ) is voor eigen rekening.

Meld je altijd af bij je eigen trainer wanneer je een les niet kunt volgen i.v.m. werk of andere dringende reden.

Bij een ruim van te voren afmelding in verband met werk of een andere dringende reden kan gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen in een andere trainingsgroep. Een garantie is dit niet en er kan geen vergoeding geclaimd worden. Zelf ruilen met een cursist uit een andere groep is onder vermelding bij jouw trainer toegestaan.

Het overdragen van een les aan derden ( niet cursisten ) is niet toegestaan.


9. Indien een training uitvalt door ziekte / afwezigheid van de trainer wordt deze training ingehaald. De trainer kan ook vervangen worden door een andere trainer (tijdelijk ) Bij langdurige ziekte van een trainer wordt gezocht naar een vervangende train(st)er.

Als geen vervanger gevonden wordt zullen we een gepaste oplossing zoeken.


10. De school, Jo Mullens Tennistraining is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten tijdens de training.

De school heeft een bedrijfsongevallenverzekering.

11. Invullen van het inschrijfformulier voor tennis ,- of padel training via onze site www.jomullens.nl wil zeggen dat u akkoord gaat met dit les reglement en de financiële consequenties daarvan.

12. In alle gevallen van nemen van tennis-, of padel training dient u lid te zijn van Kimbria Racketclub .


13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de school. ( Jo Mullens Tennistraining )