Lesreglement


Reglement per 15 maart 2022

Inschrijven voor training kan via forms.gle/BAibzdoynagkzprcA


1. Een lesuur duurt 50 minuten. Anderhalf lesuur duurt 80 minuten.

2. Een cursus tennis of padel beslaat steeds 10 weken. ( 10 trainingen )

Voor een winterseizoen indoor tennis kan een les periode van 20 weken afgesproken worden.


3. U kunt niet eerder dan na inschrijving via onze site www.jomullens.nl ingedeeld worden in een trainingsgroep ( of privé training )

Voor vervolgcursussen is inschrijving niet meer noodzakelijk, mits er meer dan 10 weken onderbreking tussen de te volgen cursussen is geweest.


4. Betaling: Binnen twee weken na aanvang van iedere cursus ontvangt u een rekening via email of tikkie met de kosten van betreffende cursus.

Deze is binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.

Betalingstermijnen zijn bespreekbaar.

Bij achterstallige betaling ( 4 weken na aanvang van de cursus nog geen betaling ) heeft de school het recht om een cursist te weigeren in de training.

Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd.

In geval van blessures, ziekte, verhuizing, kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.


5. Er zijn geen lessen tijdens feestdagen. (Verplichte vrije dagen in Nederland)

Tijdens schoolvakanties is het mogelijk trainingen in overleg te geven.


6. Voor trainingen die uitvallen door onbespeelbare banen of ten gevolge van weersomstandigheden geldt de regel dat de eerste training in de cursus die daardoor uitvalt niet wordt ingehaald, de tweede training die uitvalt om dezelfde reden wordt wel ingehaald.

Voor de derde en vierde les geldt dezelfde regel.

Maximaal worden twee trainingen ingehaald per cursus. ( van 10 trainingen )

De trainer beoordeelt of een training kan doorgaan in verband met weersomstandigheden of de toestand waarin de speelbaan zich bevindt.

De trainer zal via whatsapp of e-mail trainingen afzeggen bij onwerkbaar weer, of andere dringende redenen.

Een aangevangen onderbroken les wordt gezien als gegeven training.

Privélessen ( één of twee personen ) worden altijd ingehaald.


7. Voor trainingen die uitvallen door een door de regering opgelegde lockdown als gevolg van corona geldt dat de cursus wordt voortgezet ( Na beëindiging van de lockdown) vanaf het aantal lessen dat gegeven is tot de lockdown.

Tussentijds tijdens de lockdown georganiseerde en gevolgde trainingen worden opgeteld bij de reeds gevolgde trainingen.

Dat geldt per persoon.


8. Het missen van lessen door eigen toedoen ( ziekte, feestjes, tussentijdse vakanties, andere bezigheden ) is voor eigen rekening.

Meld je altijd af bij je eigen trainer wanneer je een les niet kunt volgen i.v.m. werk of andere dringende reden.

Bij een ruim van te voren afmelding in verband met werk of een andere dringende reden kan gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen in een andere trainingsgroep. Een garantie is dit niet. Zelf ruilen met een cursist uit een andere groep is onder vermelding bij jouw trainer toegestaan.


9. Indien een training uitvalt door ziekte / afwezigheid van de trainer wordt deze training ingehaald. De trainer kan ook vervangen worden door een andere trainer (tijdelijk ) Bij langdurige ziekte van een trainer wordt gezocht naar een vervangende train(st)er.

Als geen vervanger gevonden wordt zullen we een gepaste oplossing zoeken.


10. De school, Jo Mullens Tennistraining is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten tijdens de training.

De school heeft een bedrijfsongevallenverzekering.

11. Invullen van het inschrijfformulier voor tennis ,- of padel training via onze site www.jomullens.nl wil zeggen dat u akkoord gaat met dit les reglement en de financiële consequenties daarvan.

12. In alle gevallen van nemen van tennis-, of padel training dient u lid te zijn van Kimbria Racketclub .


13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de school. ( Jo Mullens Tennistraining )  • tot 15 maart 2022


LES REGLEMENT: TENNIS,- EN PADELTRAINING JO MULLENS / PASCAL RAMACKERS

1.    EEN LESUUR DUURT 50 MINUTEN. ANDERHALF LESUUR DUURT 80 MINUTEN.

2.    EEN ZOMERSEIZOEN TENNIS HEEFT EEN LES PERIODE VAN 16 WEKEN. EEN WINTERSEIZOEN INDOOR TENNIS HEEFT EEN LES PERIODE VAN 20 WEKEN, OUTDOOR 19 WEKEN.

MITS ANDERE AFSPRAKEN. BIJ PADEL WIJKT DE LES PERIODE AF. GANGBAAR ZIJN CURSUSSEN VAN 8 TRAININGEN. DEZE STARTEN HET HELE JAAR DOOR.

3. BETALING: BINNEN TWEE WEKEN NA AANVANG VAN IEDERE CURSUS ONTVANGT U EEN REKENING VIA EMAIL OF TIKKIE MET DE KOSTEN VAN BETREFFENDE CURSUS.

DEZE IS BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST TE VOLDOEN. BETALINGSTERMIJNEN ZIJN BESPREEKBAAR.

BIJ ACHTERSTALLIGE BETALING HEEFT DE SCHOOL HET RECHT OM EEN LID TE WEIGEREN IN DE TRAINING.

BIJ TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE CURSIST BLIJFT HET TOTALE LESGELD VERSCHULDIGD.


4.    ER ZIJN GEEN LESSEN TIJDENS FEESTDAGEN EN DE ZOMER ( BASIS-) SCHOOLVAKANTIE. IN DE WINTER IS ER GEEN TRAINING IN DE HERFST-, KERST- EN CARNAVAL VAKANTIE. ( MITS ANDERE AFSPRAKEN )

DE TRAINER ZAL VIA WHATSAPP OF E-MAIL EN SITE (WWW.JOMULLENS.NL HOME PAGE) TRAININGEN AFZEGGEN BIJ ONWERKBAAR WEER, OF ANDERE DRINGENDE REDENEN.

5.    VOOR TRAININGEN DIE UITVALLEN DOOR ONBESPEELBARE BANEN OF TEN GEVOLGE VAN WEERSOMSTANDIGHEDEN GELDT DE REGEL DAT DE EERSTE LES NIET WORDT INGEHAALD, TWEEDE LES WORDT WEL INGEHAALD.

VOOR DE DERDE EN VOLGENDE LES GELDT REGEL ZOALS EERSTE EN TWEEDE UITGEVALLEN LES. ( TENNIS )

EEN AANGEVANGEN ONDERBROKEN LES WORD GEZIEN ALS GEGEVEN.


6. MAXIMAAL WORDEN TWEE TRAININGEN INGEHAALD PER SEIZOEN ( TENNIS ) OF ÉÉN TRAINING BIJ EEN CYCLUS VAN 8 TRAININGEN ( PADEL )


7. PRIVÉLESSEN WORDEN ALTIJD INGEHAALD.

8.    DE TRAINER BEOORDEELT OF EEN TRAINING KAN DOORGAAN IN VERBAND MET WEERSOMSTANDIGHEDEN OF DE TOESTAND WAARIN DE SPEELBAAN ZICH BEVINDT.

9.    INDIEN DE GROEPSGROOTTE DOOR OMSTANDIGHEDEN ANDERS WORDT DAN DE CURSUS WAARVOOR U HEEFT INGESCHREVEN, WORDT HET TOTAAL AANTAL LESUREN EN/ OF DE BETALING EVENREDIG AANGEPAST.

VERMELDE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP GROEPSGROOTTES ALS VERMELD IN DE INFO.

10.    IN GEVAL VAN BLESSURES, ZIEKTE, VERHUIZING ET CETERA KAN ALLEEN TOT TERUGGAVE VAN HET LESGELD WORDEN OVERGEGAAN ALS DE VRIJGEKOMEN TRAININGSPLAATS DOOR IEMAND ANDERS WORDT INGENOMEN.

11. HET MISSEN VAN LESSEN DOOR EIGEN TOEDOEN ( ZIEKTE, FEESTJES, ANDERE BEZIGHEDEN ) IS VOOR EIGEN REKENING.

MELD JE ALTIJD AF BIJ JE EIGEN TRAINER. INDIEN JE JEZELF 24 UUR VOOR AANVANG VAN DE LES HEBT AFGEMELD, KAN ER GEKEKEN WORDEN OF ER EEN MOGELIJKHEID IS TOT INHALEN IN INCOMPLETE GROEPEN VAN HETZELFDE NIVEAU. EEN GARANTIE IS DIT ECHTER NIET.

12. INDIEN TRAININGEN UITVALLEN DOOR ZIEKTE / AFWEZIGHEID VAN DE TRAINER WORDEN DEZE INGEHAALD OF VERVANGEN DOOR EEN ANDERE TRAIN(ST)ER. BIJ LANGDURIGE ZIEKTE WORDT GEZOCHT VOOR EEN VERVANGENDE TRAIN(ST)ER. MOCHT DIT NIET MOGELIJK ZIJN DAN ZOEKEN WE NAAR EEN ANDERE OPLOSSING DOOR EVENTUEEL TE VERREKENEN MET VERVOLGTRAININGEN OF IN HET UITERST GEVAL MET RESTITUTIE VAN HET LESGELD.

13.    DE SCHOOL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN EVENTUEEL DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE, NOCH DIEFSTAL OF BESCHADIGING VAN GOEDEREN VAN CURSISTEN.

14.    INVULLEN VAN HET INSCHRIJFFORMULIER VOOR TENNIS ,- OF PADEL TRAINING WIL ZEGGEN DAT U AKKOORD GAAT MET HET LES REGLEMENT EN DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES DAARVAN.

15.    IN ALLE GEVALLEN VAN NEMEN VAN ZOMER TENNIS, OF PADEL TRAINING DIENT U LID TE ZIJN VAN DE VERENIGING WAAR DE TRAININGEN GEGEVEN WORDEN.

VOOR HET NEMEN VAN PADELTRAINING IS EEN LIDMAATSCHAP HET HELE JAAR DOOR VERPLICHT.

IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE SCHOOL.