LesreglementLes reglement: Tennis,- en Padeltraining Jo Mullens / Pascal Ramackers

1.    Een lesuur duurt 50 minuten. Anderhalf lesuur duurt 80 minuten.

2.    Een zomerseizoen heeft een les periode van 16 weken. Een winterseizoen indoor heeft een les periode van 20 weken, outdoor 19 weken.

Mits andere afspraken.

3. Betaling: Bij aanvang ontvangt u een email met de kosten van de cursus.

U dient deze betaling binnen twee weken na aanvang van de cursus te voldoen bij de trainer waarvan u berichtgeving krijgt.

Bij achterstallige betaling heeft de school het recht om een lid te weigeren in de training.

Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd. Betalingstermijnen zijn bespreekbaar.

4.    Er zijn geen lessen tijdens feestdagen en de zomer ( basis-) schoolvakantie. In de winter is er geen training in de herfst-, kerst- en carnaval vakantie.

De trainer zal via WhatsApp of e-mail en site (www.jomullens.nl home page) trainingen afzeggen bij onwerkbaar weer, of andere dringende redenen.

5.   
Voor trainingen die uitvallen door onbespeelbare banen ten gevolge van weersomstandigheden geldt de regel dat de eerste les niet wordt ingehaald, tweede les wordt wel ingehaald.

Voor de derde en volgende les geldt regel zoals eerste en tweede uitgevallen les.

Een aangevangen onderbroken les word gezien als gegeven.

Maximaal worden twee trainingen ingehaald per seizoen


6.    Privélessen worden altijd ingehaald.

7.    De trainer beoordeelt of een training niet kan doorgaan.

8.    Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan de cursus waarvoor u heeft ingeschreven, wordt het totaal aantal lesuren en/ of de betaling evenredig aangepast.

Vermelde prijzen zijn gebaseerd op groeps groottes als vermeld in de info.

9.    In geval van blessures, ziekte, verhuizing et cetera kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.

10. Het missen van lessen door eigen toedoen ( ziekte, feestjes, andere bezigheden ) is voor eigen rekening.

Meld je altijd af bij je eigen trainer. indien je jezelf 24 uur voor aanvang van de les hebt afgemeld, kan er gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen in incomplete groepen van hetzelfde niveau. Een garantie is dit echter niet.

11. Indien trainingen uitvallen door ziekte / afwezigheid van de trainer worden deze ingehaald of vervangen door een andere train(st)er. Bij langdurige ziekte wordt gezocht voor een vervangende train(st)er. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zoeken we naar een andere oplossing door evt te verrekenen met vervolgtrainingen of in het uiterst geval met restitutie van het lesgeld.

12.    De school is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

13.    Invullen van het inschrijfformulier wil zeggen dat u akkoord gaat met het les reglement en de financiële consequenties daarvan.

14.    In alle gevallen van nemen van zomer tennis, of padel training dient u lid te zijn van de vereniging waar de trainingen gegeven worden. Voor wintertraining is dit niet van toepassing.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de school.